inloggen | registreren

donderdag 28 maart 2013

Door Boris Berlijn
 
Boğazıçı Bridgit
 
In mei 2008 heb ik Dilek Demirel voor het eerst ontmoet op een conferentie voor leraren van SMART Technologies in Stockholm, Zweden. Afgelopen zomer heb ik haar toevallig weer ontmoet op de EMEA SMART Exeplary Educators Summit in Hamburg, Duitsland en via de Facebook-groep van voorbeelddocenten een plan gemaakt om samen met onze klassen iets te gaan doen m.b.v. de onderwijstechnologie van SMART. We zouden Notebook gebruiken voor de quiz, volgens format van Yuliya Bondarenko (SEE uit Novosibirsk, Rusland) en SMART Bridgit om de digitale schoolborden van Dilek in Istanbul en die van mij in lokaal 225 te verbinden met elkaar, zodat we beide hetzelfde zouden zien en konden samenwerken op het SMART Board. De school in Turkije is een zgn. public school, waar in de regel minder geld en middelen beschikbaar zijn dan op een privé school. Hierdoor een extra geslaagd project, omdat volgens Dilek nog nooit eerder op een dergelijke manier een public school contact heeft gemaakt met een klas in het buitenland. Als opwarmer heeft de klas in Turkije een filmpje voor ons gemaakt:


Donderdag 28 maart was het zover en gingen we meteen twee sessies doen. Omdat Turkije één tijdzonde verder ligt, moesten we rekening houden met de eindtijd, omdat op de school in Turkije de lessen in principe niet langer duren dan 14:30u. Gelukkig hebben we de klas van Dilek bereid gevonden om tot 15:00u (Turkse tijd) te blijven, zodat zowel 1Ma als 1Mb de quiz met de Turkse leerlingen konden doen.


De Bridgit-sessie bestond uit twee delen. Het eerste deel was een quiz, waarin de Turkse klas zou strijden tegen de klas in Nederland en de klassen respectievelijk aardrijkskundige vragen over Nederland en aardrijkskundige vragen over Turkije voorgeschoteld zouden krijgen. Tijdens het tweede deel van de sessie mochten de leerlingen allerlei niet-aardrijkskundige vragen stellen aan elkaar. Vragen als het al dan niet dragen van een schooluniform, de hoofddoek of het favoriete vakantieland passeerden de revue. 


De les voordat we met de klas in Istanbul contact zouden leggen, hebben de leerlingen uit klas 1Ma en 1Mb van het Ashram College in groepjes zelf vragen voor de quiz bedacht en ook de vragen voor het informele deel van de sessie. Aardrijkskundige vragen voor de quiz gingen over het staatshoofd, de hoofdstad, exportproducten, ons klimaat etc. Deze vragen hebben ze bij mij ingeleverd en die heb ik samen met Dilek in een quiz-formaat gegoten en deze quiz hebben we twee keer gedaan. Klas 1Ma en klas 1Mb hadden natuurlijk verschillende vragen bedacht. Beide groepen moesten uiteindelijk acht vragen over elkaars land beantwoorden. In de sessie met klas 1Ma hadden beide klassen (van het Ashram College en Zihnipasa Ortaokulu) evenveel vragen goed. 7 van de 8 en in de sessie met klas 1Mb had Turkije 7 van de 8 antwoorden goed en klas 1Mb 6 van de 8 vragen. De vraag over een historische plek in Turkije vond zowel klas 1Ma als 1Mb moeilijk en de vraag over de afstand in kilometers vond de Turkse klas moeilijk.

Reacties van leerlingen

Het was erg jammer dat de computer aan het SMART Board in Turkije geen webcam had, waardoor we de Turkse kinderen aanvankelijk niet konden zien. Tijdens klas 1Mb konden we bij het informele deel wel de Turske kinderen en de lerares zien. Gezien het enthousiasme van beide klassen vind ik project geslaagd en vraagt het misschien zelfs wel om een vervolg.
 


Reacties (0):

Geen.